Uncategorised

Uncategorised

Adatkezelési tájékoztató

 • Published in
 • Írta: Budinszky Szabó Beáta
 • Kategória: Uncategorised
 • Találatok: 3637

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos információk

ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS

Ez az oldal tartalmazza a vállalat által a személyes adatok feldolgozása tekintetében elfogadott adatvédelmi politikát és elveket, mind a www.koelstra.info weboldalon, mind a szokásos üzleti tevékenységek során. Ne feledje, hogy személyes adatnak számít egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az "adatalanyra") vonatkozó bármiféle információ. Az azonosítható természetes személy olyan személy, aki közvetlenül vagy közvetetten azonosítható azonosítóval, például névvel, azonosítószámmal, helyadattal, on-line azonosítóval vagy egy vagy több olyan speciális tényezővel, amely a fizikai, élettani, genetikai, mentális, ekonómiai, kulturális vagy társadalmi identitására van kihatással.

Amennyiben az adatkezelésben érintett személy úgy érzi, hogy a jelen Téjékoztatóban foglaltakon túlmenően további kérdése van, vagy a Tájékoztató valamely része számára nem egyértelmű, kérjük lépjen kapcsolatba az Adatkezelővel az 1.-es pontban feltüntetett elérhetőségek segítségével.

Ing. Lubomír Fiedler cég (továbbiakban: Adatkezelő) által feldolgozásra kerülnek az Ön személyes adatai, mivel ez elengedhetetlen része a vásárlói szerződés Önnel történő megkötésének áruvásárlás esetén (vagy az ilyen szerződés megkötését megelőző intézkedések végrehajtásához), továbbá ezen adatok feldolgozása elengedhetetlen az Adatkezelő közfeladatainak teljesítéséhez.

1. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE ÉS ADATAI

1.1  Az Adatkezelő neve: Ing. Lubomír Fiedler, székhelye: Bzenecká 5, 628 00 Brno, azonosító szám: 10549935, bejegyezve a KS Brno által vezetett cégjegyzékbe, szakasz A, 874. bejegyzés

Az Adatkezelő elérhetőségei: levelezési cím: Ing.Lubomír Fiedler, Trnkova 144, 62800 Brno, Česká Republika (Csehország), elektronikus levélcím: info(@)bambinomio.cz, telefon: +420-544217100.

2. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGI ALAPJAI

Általánosságban érvényes, hogy az adatok bármilyen feldolgozása a jogszerűség, a szabályszerűség és az átláthatóság elvén alapul, amelyek az adatok megfelelő szintű biztonságával és bizalmas kezelésével biztosítják az érintett fél jogait, továbbá megakadályozzák az adatok elvesztését, illetéktelen vagy helytelen használatát és a jogosulatlan hozzáférést. Az adatok mindaddig tárolásra kerülnek, amíg jogi vagy szerződéses kötelezettségeknek tesznek eleget vagy az Adatközlő által az adatok törlésére vonatkozó kérelem benyújtásáig.

2.1 A jogalapot az Ön személyes adatainak feldolgozása esetében az a tény adja, miszerint ez a folyamat elengedhetetlen: az Önnel megkötött vásárlói szerződés teljesítéséhez vagy az ilyen szerződés megkötését megelőző intézkedések végrehajtásához az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR) alapján. Továbbá az Adatkezelő az adatkezelést az érintettek magánszférájának védelme és tiszteletben tartása érdekében a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.), valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvénnyel összhangban kezeli. (Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket az Infotv., valamint a GDPR értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.)

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

3.1 A személyes adatok feldolgozásának célja az Ön és az Adatkezelő között megkötött vásárlói szerződés teljesítése, beleértve az áru kézbesítését és a hibákért való felelősség elbírálását, vagy az ilyen szerződés megkötését megelőző intézkedések végrehajtását. Továbbá ezen adatok feldolgozása elengedhetetlen az Adatkezelő közfeladatainak teljesítéséhez.

3.2 Az Adatkezelő részéről nem valósul meg automatikus egyéni döntéshozás.

3.3 A HÁLÓZATI TECHNOLÓGIÁK ÁLTAL AUTOMATIKUSAN ÉSZLELT ADATOK

A honlap működéséért felelős információs rendszerek és szoftveres eljárások a hagyományos használat során hozzáférnek bizonyos személyes adatokhoz, amelyek átvitele implicit az internet használatához. Ezek az adatok nem azért vannak összegyűjtve, hogy társíthatóak legyenek az érintett felekkel, hanem jellegüknek köszönhetően ezek az információk a feldolgozás és egyesítés által lehetővé teszik a felhasználók azonosítását. Az adatok ezen kategóriája a következőket tartalmazza: a felhasználó által használt számítógéphez hozzárendelt IP cím vagy domain név, URI (Uniform Resource Identifier) cím, a lekérés időpontja, az alkalmazott módszer, a válaszban megkapott fájl mérete, a szerver által megadott válasz állapotát jelző numerikus kód (jó eredmény, hiba, stb. ) és egyéb a felhasználó operációs rendszerére vagy informatikai adataira vonatkozó paraméterek. Ezeket az adatokat és információkat kizárólág a webek használatát érintő anonim statisztikai adatok megszerzéséhez használják, valamint ezek segítségével ellenőrzik a megfelelő működést. Az adatokhoz külső vagy belső processzorok segítségével lehet hozzáférni, amelyek a kapcsolódó oldalhoz segítő szolgáltatásokat nyújtanak. Az adatok egy feltételezett bűncselekmény esetén felhasználhatóak a felelős előállítása érdekében, ezért kérés esetén kiadhatóak az illetékes hatóságok számára.


3.4 A weboldalon megtalálható "KAPCSOLAT" aloldalon feltételezzük bizonyos személyes adatok a felhasználó által történő megadását. Az adatok kizárólag a felhasználó által benyújtott kérelmekre adott konkrét válaszok feldolgozása céljából kerülnek feldolgozásra. A csilaggal jelölt adatok megadása elengedhetetlen ahhoz, hogy a felhasználó számára a legmegfelelőbb választ tudjuk biztosítani. A nyomtatványban szereplő további adatok kitöltése opciónális, és lehetővé teszi a válaszok további pontosítását.

4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

4.1 Az Ön személyes adataival a szerződés jogainak és kötelezettségeinek megfelelő, valamint az általánosan kötelező érvényű jogszabályok szerinti archiváláshoz szükséges, de legkésőbb az általánosan kötelező érvényű jogszabályok által előírt időtartam alatt dolgozunk.

5.ADATTOVÁBBÍTÁS

5.1 Az Ön által megadott adatokkal az Adatkezelőn kívül a futárszolgálat vagy a házhozszállítás folyamatát intéző vagy végző személy dolgozik a tranzakció lebonyolítása idejéig vagy idejében, továbbá a számla megtérítéséért felelős személy, valamint az Adatkezelő részére a műszaki szolgáltatásokat (e-shop működtetése, software, adattárolás) biztosító személy.

5.2 Az Ön által megadott adatokkal továbbá az ár-összehasonlító oldalakat (pl.ÁrGép) üzemeltető személy kerül kapcsolatba, aki részére az e-mail cím kerül átadásra, amennyiben személyes adatnak van titulálva, hogy felmérje az elégedettséget a vásárlással.

5.3 Továbbá az Ön által megadott adatok eljuthatnak olyan pénzügyi és egyéb hatóságokhoz, amelyeket a jogszabályok felhatalmazzák az adatok felhasználására.

5.4 Az Adatkezelő nem kívánja elérhetővé tenni az Ön által megadott adatokat harmadik ország számára (nem EU-tagállamnak) vagy nemzetközi szervezetnek.

6. AZ ADATKÖZLŐ JOGAI

6.1 Az előírásokban meghatározott feltételek figyelembe vételével Ön jogosult az Ön által megadott személyes adatokhoz való hozzáférésre, továbbá jogosult a személyes adatok módosítására vagy törlésére, az adatok feldolgozásának korlátozására, valamint kifogást emelni az Ön személyes adatainak feldolgozása és továbbítása ellen.

6.2 Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Ön személyes adatainak feldolgozása során megsértették vagy megsértik az előírásokat, Ön jogosult panaszt tenni az illetékes szerveknél.

6.3 Ön nem köteles személyes adatait az Adatkezelő rendelkezésére bocsátani. A személyes adatok közlése elengedhetetlen feltétele a vásárlói szerződés megkötésének és teljesítésének. Az Ön személyes adatainak hiányában a szerződés megkötése és az Adatkezelő részéről történő teljesítése nem valósulhat meg.

 

A Koelstraról

 • Published in
 • Írta: Budinszky Szabó Beáta
 • Kategória: Uncategorised
 • Találatok: 7101

Az 1934-ben törtenő megalakulása óta alkot a holland KOELSTRA márka innovatív termékeket a szülők és gyermekeik számára egyaránt. Bár a megalakulása óta eltelt 80 év alatt sok minden megváltozott, de a leglényegesebb nem. A "The Original" szlogen jelenti a minőséget, biztonságot, egyszerűséget és könnyű használatot. Valamint emlékeztet a tényre, hogy épp a Koelstrának köszönhetően használhatták az európai anyukák és csemetéik a legelső - eredeti - sportbabakocsit, amelyet később szinte minden gyártó beépített a kínálatába.

A Koelstra tervezői a folyamatos fejlesztések során még ma is keresik a megoldásokat, hogyan tegyék a termékeiket még jobbá és okosabbá. A Koelstra több termékét használják a szülők fokozatosan több gyermek számára, pénzt spórolva és a környezetet védve ezzel. Azonban az ismételt használat magas minőséget igényel. Ezért terhelhetőek, stabilak és nagy biztonsággal felelnek meg az előírásoknak. Így a Koelstra a származási és a környező országokban nagyon jó hírnévre tett szert, miszerint magas minőséget vásárolunk jó áron.

Most már a magyar anyukák számára is elérhetőek az eredeti Koelstra babakocsik.

 

Ochrana osobních údajů

 • Published in
 • Írta: Lubomír Fiedler
 • Kategória: Uncategorised
 • Találatok: 12982

Informace o ochraně a zpracování osobních údajů

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Tato stránka obsahuje popis zásad ochrany osobních údajů přijatých společností, pokud jde o zpracování osobních údajů, a to jak prostřednictvím webových stránek www.koelstra.info, tak i během obvyklých pracovních činností. Nezapomeňte, že osobními údaji jsou veškeré informace týkající se fyzické osoby, která je identifikována nebo identifikovatelná ("subjekt údajů"). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, která může být identifikována přímo nebo nepřímo zejména odkazem na identifikátor, jako je název, identifikační číslo, údaje o poloze, on-line identifikátor nebo jeden nebo více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitou této fyzické osoby.

V případě, že poskytnuté informace budou považovány za nejasné nebo nedostatečné, můžete kontaktovat správce na číslech a adresách uvedených níže v bodě 1.

Společnost Ing. Lubomír Fiedler provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
1.1   Správcem Vašich osobních údajů je společnost Ing. Lubomír Fiedler, se sídlem Brno, Bzenecká 5, identifikační číslo: 10549935, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl A, vložka 874 (dále jen „správce")

Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Ing.Lubomír Fiedler, Trnkova 144, 62800 Brno, Česká Republika, adresa elektronické pošty info(@)bambinomio.cz, telefon +420-544217100.

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obecně platí, že veškeré zpracování podléhá zásadám zákonnosti, správnosti a transparentnosti, které zaručují práva dotčené strany prostřednictvím vhodné úrovně ochrany a důvěrnosti údajů, jejichž cílem je zabránit ztrátě údajů, nezákonnému nebo nesprávnému použití a neoprávněnému přístupu. Údaje budou uchovávány po dobu, která je slučitelná s účelem jejich sběru, s právními / smluvními závazky nebo až do žádosti o zrušení subjektu údajů.

2.1 Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro: splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „ nařízení“); splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
3.1 Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
3.2 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

3.3 DATA AUTOMATICKY DETEKOVANÁ TECHNOLOGIÍ SÍTĚ

Informační systémy a softwarové postupy zodpovědné za fungování těchto webových stránek získají během běžného používání některé osobní údaje, jejichž přenos je implicitní pro použití internetu. Tyto informace nejsou shromažďovány, aby se sdružily s dotčenými identifikovanými stranami, ale díky své povaze tyto informace mohly prostřednictvím zpracování a sdružení s údaji ostatních umožnit identifikaci uživatelů. Tato kategorie dat zahrnuje adresy IP nebo názvy domén počítačů používaných uživateli, kteří se připojují k webu, adresy URI (Uniform Resource Identifier) ​​požadovaných zdrojů, čas požadavku, metodu použitou k zadání požadavku server, velikost souboru získaného v odpovědi, číselný kód udávající stav odpovědi poskytované serverem (dobrý výsledek, chyba atd.) a další parametry týkající se operačního systému a IT prostředí uživatele. Tyto informace se používají výhradně k získání anonymních statistických informací o používání webu a ověření, zda funguje správně. K těmto informacím lze přistupovat interními procesory nebo externími procesory, kteří poskytují podpůrné služby spojené s daným webem. Údaje by mohly být použity k určení odpovědnosti v případě hypotetických trestných činů z trestné činnosti, které poškozují internetovou stránku, a mohou být proto na žádost poskytnuty příslušným orgánům.

3.4 Sekce "KONTAKT" na webové stránce předpokládá poskytnutí určitých osobních údajů uživatelem. Data budou zpracovávána výlučně za účelem poskytnutí konkrétních odpovědí na žádosti předložené uživatelem. Poskytování dat označených hvězdou je nezbytné k tomu, aby uživatelům mohli být poskytnuty odpovídající odpovědi. Vyplnění dalších polí formuláře je volitelné a umožní další přizpůsobení odpovědí.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
4.1 Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5.1 Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat
5.2 Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou provozovatelé cenových srovnávačů (např. HEUREKA), kterým bude předána e-mailova adresa, pokud je ve smyslu nařízení osobním údajem, za účelem průzkumu spokojenosti s průběhem nákupu.
5.3 Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
5.45 Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
6.1 Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
6.2 Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
6.3 Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.